Nieuwe regels – leasecontracten krijgen dezelfde status als investeringen

De nieuwe IFRS-regels die vanaf 2016 gelden betekenen dat leasecontracten dezelfde status krijgen als investeringen. Dit betekent dat toekomstige betalingsverplichtingen moeten worden geregistreerd als verplichtingen op de balans, en dat de gebruikswaarde ervan moet worden geregistreerd als activa.

Leasecontracten bieden een bedrijf dezelfde gebruikersrechten op activa als een investering, maar zonder dat ze het kapitaal dat nodig is voor de investering moeten vinden.

«Kunnen leasen in plaats van moeten investeren is een route naar de markt voor zowel grote als kleine bedrijven. Noorwegen heeft bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van het leasen van vliegtuigen. Kennis van de IFRS-regels is niet een van de belangrijkste vaardigheden bij House of Control. Onze systemen doen echter meer dan de helft van het werk voor bedrijven die willen rapporteren in overeenstemming met wat de toepasselijke International Financial Reporting Standard lijkt te zijn.»

Lasse Sten, oprichter en CEO van House of Control

Leasecontracten gaan over dezelfde toekomstige verplichtingen en kosten als een banklening, hoewel het bedrijf de betreffende activa niet bezit en geen lening heeft hoeven nemen om het aan te kunnen kopen. Daarom zeggen veel mensen dat het tijd is dat in de IFRS-regels wordt geëist dat de balans van een bedrijf weergeeft dat sprake is van een leasecontract dat te maken heeft met rechten en verplichtingen voor meerdere jaren – want het staat in de praktijk gelijk aan activa. Dit is een wijziging in de regels die beursgenoteerde bedrijven en andere grote bedrijven die ervoor hebben gekozen te rapporteren volgens de IFRS-regels, raakt.